English (United Kingdom)Croatian(HR)

M - upravljanje - otok Krk

 
 
Općina Krk PDF Print Email
Krk, zgrada 01

Poslovna zgrada, 4115m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Krk, zgrada 02

slikeslikeslikeslikeslike

6 stambenih jedinica, 516m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom
-privatno upravljanje za jedinice
unutar zgrade

Krk, zgrada 03

7 stambenih jedinica, 306m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Krk, zgrada 04

9 stambenih jedinica, 459m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Krk, zgrada 05

11 stambenih jedinica, 517m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Krk, zgrada 06

5 stambenih jedinica, 266m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Krk, zgrada 07

12 stambenih jedinica, 419m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Kornić, zgrada 08

slikeslikeslikeslikeslike

6 stambenih jedinica, 560m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Kornić, zgrada 09

slikeslikeslikeslikeslike

6 stambenih jedinica, 396m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom
-čišćenje stubišta zgrade
-čišćenje i pranje
opločenog okoliša
-špricanje protiv korova
opločenog dijela okoliša

Kornić, zgrada 10

slikeslikeslikeslikeslike

6 stambenih jedinica, 489m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom
-održavanje raslinja

Kornić, zgrada 11

SlikeSlikeSlikeSlikeSlike

6 stambenih jedinica, 405m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Kornić, zgrada 12

slikeslikeslikeslikeslike

8 stambenih jedinica, 313m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom

Linardići, zgrada 13

slikeslikeslikeslikeslike

6 stambenih jedinica, 272m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom
-čišćenje stubišta zgrade
-čišćenje i pranje
opločenog dijela okoliša
-špricanje protiv korova
opločenog dijela okoliša

Linardići, zgrada 14

6 stambenih jedinica, 347m2

Popis usluga koje koristi zgrada:

-upravljanje zgradom